En förhandlingsutbildning viktig i många sammanhang

Förhandlingsteknik är ​​en bra kompetens att ha för att nå framgång, både det privata livet och på arbetsplatsen. Förhandlingar sker konstant, både i små och stora sammanhang, och det kan vara bra att veta hur man för fram sina egna behov på ett tydligt sätt som samtidigt är respektfullt mot omgivningen. Det handlar alltså inte om att lära sig köra över folk, utan om just förhandling. En kurs förhandlingsteknik kan vara ett bra steg mot detta.

Löneförhandlingar är ju det vanligaste sammanhanget man pratar om, men det finns säkert många små förhandlingar i din vardag som du inte tänker på. Våra önskningar och andras kolliderar ständigt under våra liv. Det är sällan våra relationer med andra människor inte innehåller kompromisser och ett behov av en gemensam minsta nämnare.

En förhandlingsutbildning kan öppna dörrar

Vi har inte obegränsat med saker gemensamt med andra människor och det handlar ju därför ofta om att hitta de parametrar som relationen rör sig inom. Att bli bättre på att föra fram sina egna behov, samtidigt som man tar hänsyn och lyssna på den andra personen, är mer fundamentalt än vad man tror. Det går bortom att skaffa sig en bra lön eller inte, även om löneförhandlingar sätter fingret på just den här principen på ett ganska tydligt sätt, för det är just det, våra personliga relationer spelar in mer än vad man tror.

Man kan tycka och tro att arbetsplatsen är en mer neutral miljö där prestationer är mätbara och löner därför ganska tydligt definierade. I praktiken är det ju inte så. En förhandlingsutbildning har därför en bredare applikation en den mest uppenbara och omdebatterade.

Olika viljor ställs mot varandra dagligen både familjer på arbetsplatser, men också mellan nationer. Alla samarbeten vi  är en del av innebär någon form av förhandling, oavsett om denna är formell eller informell.