Vill du gå en heta arbeten utbildning?

En heta arbeten utbildning är bra att gå om du har ett yrke där det förekommer värme eller gnistor. Arbete som alstrar gnistor eller värme på olika sätt kallas nämligen för heta arbeten. De som utför denna typen av arbete måste ha ett giltigt certifikat. Det kan man få genom att gå en heta arbeten utbildning. Det är inte fel att även gå en grundläggande brandskyddsutbildning. En sådan utbildning ger kunskaper om bränder, dels hur de kan uppstå, men även vad man ska göra om det sker. 

Även den som går en utbildning för heta arbeten får bra kunskaper om risker och vad som ska göras om det händer något.

Utbildning inom heta arbeten

En heta arbeten utbildning ger dig ett certifikat, detta certifikat är giltigt i fem år. Det innebär att om du gått en sådan här utbildning och det har gått fem år eller mer, så är det dags igen. Man måste alltså ta detta certifikat vart femte år, för att få jobba med heta arbeten. Det handlar om din egen säkerhet så väl som andras. Att uppdatera sina kunskaper är aldrig fel, oavsett om det handlar om heta arbeten utbildning, eller en grundläggande brandskyddsutbildning. 

Du som är intresserad av dessa typer av utbildningar hittar dem hos Brandexperten. De erbjuder dessutom en mängd andra bra kurser, så som till exempel arbetsmiljö, första hjälpen och flera olika kurser inom brandskydd. Du kan läsa mer om alla deras kurser och utbildningar på deras hemsida.